Werkplekvernieuwing

Werkplekvernieuwing

Technologie ten dienste van uw medewerkers

Een werkplek waarmee uw medewerkers echt productief aan de slag kunnen, valt of staat met het gebruiksgemak en de acceptatie ervan. Daarom kijken we eerst naar uw huidige technologie. Wat doen uw medewerkers met uw technologie en wat zouden ze willen doen wat momenteel niet mogelijk is? Op basis daarvan stemmen we de nieuwe werkplek af op de noden van uw mensen. Zo zorgen we ervoor dat uw technologie ten dienste staat van uw medewerkers en niet omgekeerd. 

Digital Workspace Transformation Study

Onze Digital Workspace Transformation Study maakt deze werkplekvernieuwing mogelijk. Aan de hand van workshops en analyses gaan we na we waarom er verandering nodig is in uw organisatie. We analyseren uw huidige technologie en bekijken of uw omgeving klaar is voor de digitale werkplek. We brengen uw processen in kaart en kijken naar de impact die de technologie zal hebben op uw medewerkers.

Na deze analyse definiëren we aanbevelingen. Elke aanbeveling geven we een score op vlak van risico, complexiteit en prioriteit. Op basis daarvan ontwikkelen we een kortetermijnvisie en een langetermijnvisie opgesplitst in deelprojecten. Met deze roadmap ligt de weg naar een digitale werkplek volledig open.

Transformation Study

Een project bestaat uit volgende onderdelen:

  • Drivers for change: waarom is er verandering nodig?
  • As is-analyse van huidige technologie en processen
  • As is-impactanalyse van de digitale werkplek op uw medewerkers
  • To be: roadmap opstellen