Blog

Een projectaanpak die een duurzame relatie tussen klant en bedrijf voedt

Door: Shiftz

Bij Shiftz helpen we bedrijven een digitale werkplek op te zetten die inspeelt op specifieke noden, gelinkt aan het bedrijf zelf, de sector waarin ze actief zijn en de richting die ze uitwillen met hun digitale bedrijfsvoering.

Meestal zijn dit opdrachten op een projectmatige basis. Het zal je dan ook niet verbazen dat we op die projectaanpak inzetten en deze zo vlot mogelijk laten verlopen. Drie maanden geleden mochten we projectmanager Marc Cleiren verwelkomen, ondertussen is hij ingewerkt en een volwaardig lid van het Shiftz-team. Marc werkt specifiek op het behoud van de goede gang van zaken in de lopende projecten. Maar hij kijkt ook verder en onderzoekt potentiële aanpassingen die onze projectflow op langere termijn verbeteren. Hoe hij dat allemaal wil verwezenlijken lees je in dit interview.

 

Je hebt je intussen ingewerkt. Wat wil je op professioneel vlak bij Shiftz teweegbrengen?

Op langere termijn wil ik bijdragen aan de maturiteit van de organisatie en het Shiftz-verhaal nog sterker maken. Klanten op vlak van de digitale werkplek van A-tot-Z ontzorgen, met een aantal technologieën waar we echt goed in zijn.

Maar in eerste instantie wil ik het projectmanagement wat meer structureren. Het is zeker niet zo dat er bij Shiftz geen structuur is, maar zoals een consultant getrouw aan een project kan werken, kan ik dat aan de omkadering van die projecten. Dat gebeurde voorheen minder. Concreet gaat dat over extra en continue aandacht voor planning, opvolging en financiële statussen.

Door de projecten op een vlotte manier te laten verlopen, creëren we ruimte voor proactiviteit. Zodat we nog meer de rol van trusted advisor kunnen opnemen en op basis van de markt of technologische trends proactief onze klanten bedienen. Om deze cyclus rond te maken, mogen we ook de nazorg en support van onze projecten niet uit het oog verliezen. Zo bouwen we een recurrent en iteratief model waarin we vinger aan de pols houden van onze klanten, efficiënter diensten verdelen en onze kennis up-to-date houden.

 

Dat is een aanpak die wel wat vertrouwen vraagt tussen klant en leverancier?

Je bouwt inderdaad aan duurzame en stabiele relaties met je klanten, daar is vertrouwen voor nodig en dat vraagt effort. Aan de andere kant is het bij dit model geen must dat nieuwe klanten en projecten continu instromen, waardoor je ook meer kan focussen op de service van je bestaande klantenbestand. Dat is echt de basis waarop je kan bouwen. Om dat te bereiken zorgen we als eerste voor een dienstverlening en geleverde producten van topkwaliteit.

 

Wat is een goede PM zijn voor jou?

In de eerste plaats iemand die een project aanvoelt. Je werkt binnen een framework, Prince 2, dat bied je heel wat houvast, maar je pikt er de elementen uit die bij je klant en je project passen. Zit je wekelijk samen of niet?  Doe je dat steeds face-to-face? Benader je een project los of net niet? Dat hangt allemaal af van opdracht tot opdracht. In elk geval is communicatie het allerbelangrijkste in dat verhaal: op de hoogte zijn, blijven en stellen. Dat geldt zowel intern als extern, tussen business en IT en vice versa, van de vertaling van businessnoden tot de rapportage van statussen.

Daarnaast helpt mijn achtergrond me wel. Als PM durven ze je wel eens wat wijsmaken. In mijn geval kan ik een consultant tot op een bepaald niveau challengen, dat is leuk. Je houdt elkaar scherper en dat zorgt voor meer dynamiek.

Tot slot moet je oog hebben voor de change die plaatsvindt, IT evolueert steeds meer van het technologische naar het menselijke. Een migratie bijvoorbeeld heeft een impact die verder reikt dan het IT-departement. De eindgebruiker ondervindt deze veranderingen, het is belangrijk dat alle stakeholders geïnformeerd zijn over de redenen, motieven en impact van de change op zijn of haar werkomgeving. Dat traject is niet altijd even zwaar, maar je moet er wel steeds voldoende aandacht aan schenken.

 

Het belang van communicatie licht je ook toe in de Communication & Collaboration workshop die Shiftz aanbiedt?

In die workshops gaan we op zoek naar de noden op vlak van werkplekcommunicatie die op dat moment bij een organisatie leven en vertalen deze noden naar mogelijke oplossingen die Shiftz kan aanleveren. In het verleden heb ik ook gelijkaardige workshops gevolgd en geleid, ik ben blij dat ik dat bij Shiftz ook kan verderzetten.

Vaak kan je in zo een workshop vertrekken op een conceptueel niveau, ideeën onderzoeken en naar een oplossing werken die echt een verschil betekent voor organisatie en eindgebruikers. Dat biedt enorm veel potentieel, zeker als je vroeg in de loop zit en alle paden nog open liggen. Zo kunnen we echt dat A tot Z-traject afwerken, vanaf de workshop naar concept, over design en implementatie tot nazorg. Dat is echt een gedroomde manier van werken.

En sluit zeker niemand uit. Ik merk maar al te vaak dat bedrijven hun manier van werken opleggen en ideeën van eindgebruikers niet onderzoeken. Ik vind het belangrijk dat er toch naar hen geluisterd wordt, ook zij dragen acht uur per dag hun steentje bij. Als een te verantwoorden verbetering zelfs maar één persoon ten goede komt, is dat een win en moet je erop inspelen.

 

Marc cleiren banner

 

Marc, stel je nog even voor, wie is de persoon achter de visie?

Dus: Marc, op dit moment 42 jaar, getrouwd, een zoon van negen en sinds kort het baasje van een teckel. Maar er is uiteraard ook een professioneel parcours. In het verleden was ik voornamelijk in de telecomsector actief. Ik heb er verschillende functies uitgeoefend, zowel in product- als projectmanagement. Daar heb ik stelselmatig een interesse voor IT opgebouwd. Om dan terecht te komen in een rol als PM voor technologische en IT-projecten, waarin ook Microsoft en communicatie de laatste jaren belangrijke factoren waren. Zo ging het vaak over Skype for Business, Microsoft Exchange, Sharepoint. Ik heb dus een Microsoft-achtergrond, niet diep-technisch maar ik kan zeker meepraten.

 

Waarom heb je een overstap gemaakt?

In mijn vorige functie worstelde ik met een dilemma. Het was voor mij duidelijk dat ik me verder wilde verdiepen in projectmanagement, echter waren de mogelijkheden op dat moment niet optimaal bij mijn vorige werkgever. Ofwel koos ik een project op langere termijn, wat ten koste zou gaan van de variatie in de job en de leermogelijkheden. Of ik kon me focussen op kortere projecten in de richting van Scrummaster en development, wat dan weer verder van mijn kennisgebied en interesse ligt. Via Jente, die voor hij bij Shiftz terechtkwam in mijn team zat, hoorde ik dat een profiel als het mijne hier niet zou misstaan.

 

Wil je Jente leren kennen?

Onlangs deed hij op deze blog zijn visie op identitymanagement uit de doeken.

 

Na een aantal gesprekken met managing partner Lieven voelde ik dat Shiftz eigenlijk nog steeds een jong startend bedrijf is, waarin heel wat dynamisme onder de medewerkers leeft, maar waar ook  een aantal aanvullingen mogelijk zijn. Die gesprekken hebben me echt getriggerd, de klik met Lieven was er en het Shiftz-verhaal gaf me een boost. Ik heb de afweging gemaakt en maakte de overstap.

 

Met de aanwerving van Marc verbeteren we onze werking
om onze klanten proactiever en nog meer op maat bij te staan
in de opbouw van hun digitale werkplek.

 

Is jouw digitale werkplek ook aan vernieuwing toe?
Laat je horen, we helpen je graag verder.