Blog

2commit en Shiftz slaan de handen in elkaar voor Azure Matchmaker Days

Door: Shiftz

Samen met 2commit zetten we de Azure Matchmaker Days op poten, een tweedaagse workshop waarin we dieper ingaan op de mogelijkheden van Azure, het cloud-computing platform van Microsoft en specifiek focussen op de vraagstukken en pijnpunten van de digitale bedrijfsvoering in jouw organisatie.

Wat je van de Azure Matchmaker Days mag verwachten en waarom twee bedrijven samenwerken in de organisatie van deze kennissessies, leggen we graag uit. Aan het woord de managing partners van 2commit en Shiftz, respectievelijk Katia Beullens en Lieven Van de Walle.

 

Wat zijn Azure Matchmaker Days?

Lieven: Microsoft Azure is de afgelopen jaren gegroeid tot een uitgebreid platform met een grote verscheidenheid aan technologische services en mogelijkheden. De keuze om een deel van de digitale poot van je bedrijfsvoering over te hevelen naar de cloud, maak je dan ook best met een plan voor de toekomst.

Met de Azure Matchmaker Days schetsen we in een tweedaagse gepersonaliseerde workshop de mogelijkheden van Azure op een gestructureerde manier. Dit door de verschillende services te kaderen en stil te staan bij de vragen en noden die leven bij onze klant. Uiteindelijk stellen we een traject op maat voor.

 

Katia: Het is een verhaal van co-creatie, tussen ons en de klant, maar ook voor onze bedrijven onderling en voor onze experten. Op basis van de input die we krijgen en verzamelen werken we samen naar een roadmap. Hierin formuleren we de nuttigste ingrepen voor die organisatie en omschrijven de impact van deze ingrepen aan de hand van verschillende criteria. Als het bedrijf besluit deze roadmap te volgen, hebben we ook de expertise in huis om dat traject uit te voeren.

 

Waarom Azure Matchmaker Days

Lieven: We merken dat organisaties op dit moment nog te weinig concrete informatie hebben over de mogelijkheden en de impact van Microsoft Azure. Velen hebben al wel eens iets gelezen of gehoord en vaak is er een idee over taken waarvoor ze de cloud willen inschakelen, om zaken anders te structureren of kosten te besparen. Maar meer dan eens starten bedrijven aan een transitie, die achteraf bekeken, gestoeld was op verkeerde of onvolledige informatie en te weinig inzicht.

Vandaar is het nodig om eerst een stap terug te zetten, om duidelijkheid te scheppen in de services die Azure biedt, door mensen die er dagelijks mee bezig zijn. Experts die weten wat werkt en wat niet.

Daarnaast stuurt Microsoft zelf aan op een steeds groeiende cloudactiviteiten. Updates worden eerder en meer regelmatig uitgevoerd op hun clouddiensten en vele van hun producten zullen op termijn enkel nog in een cloudversie worden aangeboden. Op termijn is de transitie naar Azure onafwendbaar, een plan is dus belangrijk.

 

Katia: We pakken de Azure Matchmaker Days ook samen aan omdat we onze Azure-expertise op die manier enorm verbreden. We zijn complementair, 2commit bezit de kennis wat het gebruik van Azure op vlak van applicaties en toepassingen betreft, Shiftz speelt sterker op de digitale werkplek, identity, collaboration en infrastructuur. Vaak vraagt een transitie naar Azure, de expertise van beide bedrijven. Afhankelijk van de initiële insteek zal een architect van 2commit of Shiftz de workshop leiden.

 

Lieven: Maar het gaat nog verder dan dat, verschillende IT-domeinen schuiven steeds dichter naar elkaar, alles staat met elkaar in verbinding. Door onze projecten samen aan te pakken, bieden we een groter geheel, dat stelt ons in staat om nog meer op maat van onze klanten te werken. Dat geheel laat ons toe de vragen van klanten beter te onderzoeken en meer sluitende antwoorden te bieden. Kortom, met Microsoft Azure de meest klantvriendelijke oplossing uit te denken en af te leveren. En dat wil niet zeggen dat iedereen met heel z’n hebben en houden naar de cloud moet. Meerwaarde, daar draait het om.

 

Azure Matchmaking Days

 

Hoe gaan Azure Matchmaker Days in z’n werk?

Katia: Deze tweedaagse workshop staat helemaal in het teken van de klant. Op basis van concrete verwachtingen, problemen, vragen en pijnpunten overlopen we alle mogelijkheden van Microsoft Azure en gaan we op zoek naar de prioriteiten.

We zetten een stap terug en kijken met een helicopterview naar deze prioriteiten. Vanuit zeven invalshoeken omschrijven we de impact op de organisatie. Die invalshoeken zijn Identity, Security, Connectivity, Cost, Privacy, Availability en Monitoring.

 

Lieven: Afhankelijk van de onderzochte service zal niet elke invalshoek een doorslaggevende factor zijn, het zwaartepunt kan verschuiven, maar in een cloudproject moet elk van deze criteria doordacht en overwogen worden. Dat inzicht vormt de basis voor de roadmap om de gewenste transitie naar Azure efficiënt te laten verlopen.

We zijn ervan overtuigd dat als bedrijven hun eigen vraagstukken omtrent de cloud met een bredere blik bekijken, er meer kwalitatieve en kostenefficiënte transities zullen plaatsvinden.

 

 

Ben je geïnteresseerd in Azure Matchmaker Days voor jouw organisatie?
Download onze brochure of neem contact op,
we helpen je graag verder!